АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Проекту рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради

«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Шполянської міської об’єднаної територіальної громади»

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.11 року № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 26.08.09 №982 «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності». Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено поняття малої архітектурної форми як невеликої споруди декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будівників, будівель їх комплексів. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності було визначено як одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюються тимчасово без улаштування фундаменту, статтею 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

       Відповідно до пункту 2.30 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244, у разі закінчення строку дії анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС для провадження підприємницької діяльності, така ТС підлягає демонтажу. 

        Разом з тим порядок, який регламентував би процедуру демонтажу ТС відсутній. Дана проблема негативно впливає як на благоустрій Шполянської міської об’єднаної територіальної громади та утримання в належному стані її території, архітектурний вигляд населених пунктів та їх економічний розвиток в цілому, оскільки у випадках закінчення строку дії, анулювання дозвільної документації, самовільного встановлення ТС, зазначені споруди власниками (користувачами) як правило не демонтуються, що порушує право територіальної громади на володіння користування, розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розташовані такі ТС.

З огляду на вищевикладене, вирішення окреслених проблем неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування з метою реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності. Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість врегулювати порядок реалізації прав суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади з метою здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом.

Крім того проблема демонтажу ТС, встановлених самовільно або з порушенням чинного законодавства не врегульовано, то прийняття нормативно-правового акту-положення про демонтаж ТС на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади є оптимальним підходом до вирішення зазначеної проблеми з чітким дотриманням регуляторної політики в державі.

Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування. 

       З метою врегулювання процедури надання дозволу на розміщення та проведення демонтажу тимчасових споруд, які розміщені з порушеннями, було підготовлено проект рішення «Про Порядок розміщення, утримання та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади».

             

  1. Мета та цілі регулювання

            Зазначений регуляторний акт підготовлений з метою визначення чіткої процедури надання дозволу на розміщення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території громади. Положенням проекту рішення встановлюється право врегулювання даного порядку.

          Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження естетичного вигляду, ефективне використання ресурсів територіальної громади, збереження охоронних зон інженерних мереж міста, встановлення єдиного Порядок розміщення, утримання та демонтажу тимчасових споруд ТС на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

           

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

            Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Перша альтернатива: відсутність чіткого порядку демонтажу ТС чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території Шполянської  міської об’єднаної  територіальної громади, тому не є прийнятним. Заборона розміщення ТС також не може вважатись прийнятною альтернативою тому, що гальмує розвиток підприємницької діяльності у місті, зменшує додатковий дохід до міського бюджету та збільшує рівень безробіття.

Друга альтернатива: прийняття запропонованого регуляторного акту «Порядку розміщення тимчасових споруд на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади» дасть можливість вирішення актуальних питань механізму  розміщення та демонтажу ТС.

 

  1. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

            Для розв’язання проблеми розміщення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Шполянської міської об’єднаної  територіальної громади пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм. Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення щодо розміщення, проведення безпосереднього демонтажу ТС та їх зберігання, а також повідомлення власника (користувача) ТС про вищезазначені дії.

            Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності. 

            Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватись шляхом розроблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства надасть можливість розробити порядок та встановить єдині правила розміщення, утримання та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

          Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акту забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, їх керівниками, працівниками, громадянами вимог порядку запропонованого проекту регуляторного акту.  

 

  1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

         Результати прийняття регуляторного акту будуть оцінені за допомогою методу вигод та витрат, який показує соціальну і економічну доцільність такого регулювання та здійснюється за формою: 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави  (місцева влада)

1.Покращення та збереження архітектурного вигляду території громади

2.Затвердження чіткого механізму  розміщення ТС

3.Збереження охоронних зон інженерних мереж

4. Врегулювання процедури демонтажу ТС

1. Витрати пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Узгодження всіх питань на стадії проектування

2. Встановлення єдиного порядку розміщення та демонтажу ТС на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади

1. Грошові та часові витрати пов’язані з отриманням дозвільної документації на встановлення ТС (грошові витрати пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної документації)

2. Витрати на демонтаж ТС

Сфера інтересів громади

1. Покращення благоустрою території

2. Збереження архітектурного вигляду території громади

3. Збереження охоронних зон інженерних мереж та вулиць

 

Відсутні

 

 

  1. Строк дії регуляторного акту

            Строк дії регуляторного акта необмежений.

У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.       

 

  1. Показники результативності акту

Показниками результативності даного регуляторного акту є:

            а) кількість заяв про надання дозволу на розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади;

       б)  кількість укладених договорів що використання об’єктів комунальної власності для розміщення ТС;

           в) кількість демонтованих ТС.

 

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

 

            Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

          Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік  з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження  планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення рішення міської ради.

Відстеження результативності буде здійснюватись протягом усього терміну дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до виконавчого комітету Шполянської міської ради, з метою подальшого вдосконалення рішення міської ради.  

 

 

 

Міський голова                                                                                    С.Кравченко