Оскарження відмови у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості

Відмова у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості може бути оскаржена до

територіального органу Мін'юсту або до суду.

У проведенні реєстраційних дій може бути відмовлено з наступних причин:

  • неналежний пакет документів;
  • майно має зареєстровані обтяження;
  • майно не підлягає державній реєстрації;
  • майно, яке планується зареєструвати є вже зареєстрованим;
  • документи подано особою, яка не мас на це повноважень,
  • якщо строк, встановлений для усунення обставин, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав завершився.

При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, тому скаргу можна подати або надіслати за адресою: бульв.

Шевченка, 185, м. Черкаси. 18001.                                                                                            

Якщо державним реєстратором безпідставно, необґрунтовано відмовлено у проведенні реєстраційних дій, то за результатом розгляду скарги приймається рішення про задоволення скарги. У такому випадку скасовується рішення про відмову в державши реєстрації прав та проводиться державна респірація прав на нерухомість                                                                                                                                                                          .

Рішення, прийняте за результатом розгляду скарги, виконується не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення. При цьому, повторне подання документів для проведення державної реєстрації прав на нерухомість та сплата адміністративного збору не вимагається.