Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету квітень 2018 Завантажити

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету березень 2018 Завантажити

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету лютий 2018 Завантажити

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету січень 2018 Завантажити

 

Рішення про міський бюджет

У К Р А Ї Н А

ШПОЛЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  

24 грудня  2015   року                                 

№ 3-15/VIІ

  

Про міський бюджет

на 2016 рік

 

       Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України , статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська  рада ВИРІШИЛА:

             1.Визначити на 2016 рік:

       - доходи міського бюджету у сумі 20799,7 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 20273,1 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 526,6 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 16,6тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

       - видатки міськогого бюджету у сумі 20799,7 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 19114,4 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 1685,3 тис.грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

       - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1158,7тис.грн., напрямком якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, згідно з додатком №3   до цього рішення;

       - дефіцит спеціального фонду міського бюджету   у сумі 1158,7тис.грн. згідно з додатком №3  до цього рішення.

        2. Затвердити бюджетні призначення міського бюджету на 2016 рік у сумі  20799,7тис.грн., у тому числі загального фонду міського бюджету 19114,4 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету 1685,3 тис.грн.;

       3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 40,5тис.грн..

       4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти  згідно з додатком №4 до цього рішення.

       5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком.

        Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 10,0 тис.грн..

       6. Затвердити    перелік   захищених   статей   видатків   загального   фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою: 

      оплата праці працівників бюджетних установ; 
      нарахування на заробітну плату; 
      придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
      забезпечення продуктами харчування; 
      оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
      поточні трансферти населенню; 
      поточні трансферти місцевим бюджетам.

       7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 2696,1тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

       8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Шполянській міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

       9. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

       10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст. 69Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з районного бюджету.

 

       11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.. 691 Бюджетного кодексу України, зокрема кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній, або комунальній власності, та власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського бюджету.

       12. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові  субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Шполянської міської ради, за  погодженим з постійною депутатською комісією міської ради з питань планування, бюджету і фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

       Перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків міського бюджету  здійснюється за розпорядженням міського голови, окремо  за загальним та спеціальним фондами.

       Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків міського бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням міського голови, погодженим з постійною депутатською  комісією з питань планування, бюджету і  фінансів. 
       Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет, збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на: 
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; 
видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

       Надати право виконавчому комітету міської радиу період між сесіями міської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих  бюджетів відповідно до актів законодавства і рішень про місцеві бюджети з наступним внесенням змін до рішення про міський бюджет.

       Підприємства міської комунальної власності сплачують частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності 2015 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році  у  строки, встановлені чинним законодавством для сплати податкових зобов’язань.

      

       13. Доручити міській раді здійснювати у 2016 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     

       14. Додатки № 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Міський голова                                                                                 С.В.Кравченко

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Аналіз фінансування установ та виконання плану по доходах (доходи та видатки)

Аналіз фінансування установ станом на 14.11.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 08.11.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 26.10.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 18.10.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 12.10.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 04.10.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 27.09.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 19.09.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 13.09.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 30.08.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 08.08.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 03.08.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 27.07.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 21.06.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 14.06.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 01.06.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 17.05.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 04.05.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 26.04.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 12.04.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 29.03.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 22.03.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 15.03.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 07.03.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 02.03.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 22.02.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 08.02.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 01.02.2017 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 20.12.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 30.11.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 23.11.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 15.11.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 07.11.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 01.11.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 05.10.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 06.09.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 31.08.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 23.08.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 17.08.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 10.08.2016 р.  Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 02.08.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 26.07.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 20.07.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 13.07.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 05.07.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 08.06.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 01.06.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 12.05.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 04.05.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 27.04.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 19.04.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 06.04.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 23.03.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 16.03.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 09.03.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 02.03.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 24.02.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 17.02.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 03.02.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 26.01.2016 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 31.12.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 23.12.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 16.12.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 02.12.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 25.11.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 18.11.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 11.11.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 05.11.2015 р. Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах станом на 28.10.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 20.10.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 07.10.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 30.09.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 16 вересня 2015 року Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет м. Шпола на 16 вересня 2015 року Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах Бюджет м. Шпола на 02 вересня 2015 року Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 20.08.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 20.08.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 21.07.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 15.07.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 01.07.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 22.06.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 10.06.2015 р. Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет м. Шпола на 03 червня 2015 року Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет м. Шпола на 28 травня 2015 року Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах  Бюджет м. Шпола на 20 травня 2015 року Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 12.05.2015 р. Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах  бюджет м. Шпола станом на 6 травня 2015 року Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах, бюджет м. Шпола станом на 28.04.2015 р. Завантажити

Аналіз фінансування установ станом на 20.04.2015 р. Завантажити

Аналіз виконання плану по доходах станом на 20.04.2015 р. Завантажити