Основні принципи роботи розглянули на першому засіданні наглядової ради

З прийняттям нового Закону України «Про освіту», який є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості українського народу в освітніх закладах України почалися впроваджуватися позитивні зміни.
   В Шполянській міській раді ОТГ, аби контролювати виконання нового закону та учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків) вирішили створити контролюючий органі, який діятиме на громадських – наглядову (піклувальну) раду закладів загальної середньої освіти. Таке рішення було підтримане й міськими депутатами об’єднаної територіальної громади.


    Цього тижня за участю міського голови, Сергія Кравченка та заступника з питань діяльності виконавчих органів ради, Сергія Зайця відбулось перше установче засідання ради до складу якої ввійшло 11 осіб з числа депутатів Шполянської міської ради ОТГ та Шполянської районної ради, працівників підприємств, установ, закладів, організацій, окремих громадян громади. На ньому члени ради ознайомились із метою та принципами роботи ради.
   Основним завданням діяльності наглядової ради є сприяння вирішенню перспективних завдань спрямованих на поліпшення умов освітнього процесу у закладі освіти. Злагоджено взаємодіяти із органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та іншими установами чи організаціями.


    Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і мають право брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання, сприяти залученню додаткових джерел фінансування, аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника, вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти тощо.
    Координує роботу голова наглядової ради, яким обрано депутата міської ради об’єднаної територіальної громади – Вадима Логвінова. Робота ради планується довільно, кількість засідань визначається ії доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.