Як правильно заповнити декларацію про доходи і витрати осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії

Бланк декларації можна завантажити і роздрукувати тут.

Декларацію заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації.

Для заповнення декларації необхідно заздалегідь підготувати дані про доходи, а саме - в бухгалтера за місцем роботи взяти дані про нараховану вам заробітну плату без прибуткового податку за 2014 рік, в бухгалтера підприємства, якому ви здаєте в оренду земельний пай - дані про нараховану за 2014 рік   плату за оренду, для студентів - підрахувати стипендію, отриману за рік, для пенсіонерів -пенсію. Якщо ви не можете підрахувати самостійно отриману в 2014році пенсію, такі дані вам нададуть в управлінні Пенсійного фонду, або залиште вільним місце в декларації для цієї суми - вам допоможуть порахувати її спеціалісти управління соціального захисту, які будуть приймати декларацію. 

Щодо депозитів, зазначається сума відсотків за депозитом, які отримані у 2014 році. Ця сума також подається без врахування податку банківської установи з депозиту, який становить 15%.Можете підійти в банк, і вони вам дадуть довідку про суму нарахованих у 2014 році відсотків по депозитах.

Підготуйте ідентифікаційні коди всіх осіб, які зареєстровані і проживають разом з вами (якщо вони їх мають).

У правому верхньому куті зазначається назва місцевого управління соціального захисту населення до якого подається Декларація (Управління соціального захисту населення Шполянської РДА)

У розділі І:

У позиції 1 вказується: прізвище, ім’я по батькові особи, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. 

У позиції 2 необхідно зазначити загальну площу житлового приміщення (кв. метрів), кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи багатоквартирний.

У позиції 3 вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати народження, ідентифікаційного номера (за наявності) таких осіб. У графі „Примітки” можливо зазначити, що конкретна особа не проживає і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб. У графі „Джерело доходу” – назва установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інформація про особу, яка здійснила одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду, вартості, дати здійснення купівлі (оплати) майна або послуг.

Відомості, зазначені у Декларації, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Декларації.

Зразок заповненої декларації: 

Управління соціального захисту
(найменування структурного підрозділу

Шполянської РДА
з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

1.Кравченко Петро Іванович________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа 54 кв. метри;
будинок індивідуальний чи багатоквартирний (
необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку   5.

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів - особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером)

Примітки

Кравченко Петро Іванович

15.04.1970

1234567899

працюю

Кравченко Інна Вікторівна

10.10.1970

2323235645

працює

Кравченко Артем Петрович

01.03.1996

3456789911

студент

Кравченко Іван Іванович

25.01.1943

1122334455

пенсіонер

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні /будинку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з    01 січня 2014 рдо 31 грудня 2014 року

Прізвище, ініціали

Відомості про доходи

Вид доходу

Сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, гривень

Джерело доходу

Кравченко П. І.

заробітна плата

29154грн.

ПП «Явір»

Кравченко І.В.

заробітна плата

23542грн.

ЦРЛ

Кравченко А.П.

стипендія

4680грн.

Київський лінгвістичний університет

Кравченко Іван Іванович

пенсія

16200грн.

Пенсійний фонд

 

дохід від зем.паю

2500грн.

ТОВ «Урожай»

 

 

 

 

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.

Прізвище, ініціали

Вид придбаного майна або оплачених послуг

Вартість, гривень

Дата здійснення купівлі або оплати послуг

 -

-

 -

 

 

 

 

                 

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов'язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.

________________
(підпис заявника)

4 _травня__ 2015 р.

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Прес-служба Шполянської міської ради