Як правильно заповнити заяву про призначення житлової субсидії

Бланк заяви про призначення субсидії можна завантажити і роздрукувати тут

Заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії, заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації.

Для заповнення заяви необхідно взяти паспорт особи, яка подає заяву, її ідентифікаційний код і квитанції на сплату послуг (світло, газ, вода і т.д.).

У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого палива та скрапленого газу»). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все. 

У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:

1) у графі «Номер особового рахунку» – вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги. Беремо по черзі квитанції за світло, газ і т.д. і вносимо до заяви номери особових рахунків, які знаходяться вгорі, відразу після назви організації, яка надає дану послугу;

2) у графі «Найменування організації, що надає послуги» – вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;

3) у графі «Примітки» – зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме «є лічильник»/«немає лічильника».

Зразок заповненої заяви про призначення субсидії: 

Управління соціального захисту
(найменування структурного підрозділу

Шполянської РДА
з питань соціального захисту населення

 

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

Від     Кравченка  Петра Івановича________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
зареєстроване (для орендарів - фактичне) місце проживання:  м.Шпола, в.Піонерська 43, кв.17
контактний телефон _0984561258___________ паспорт: серія НЕ__ № ____125452____
______Шполянським РВУ МВС__________________________________ 12 грудня 2003 р.
                                                         (ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______1234567899_________________
(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Вид послуги

Номер особового рахунка

Найменування організації, що надає послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

2812

КП «Комунальник сервіс»

 

 

 

Газопостачання

10288927

Шполянське УЕГГ

є лічильник

Централізоване постачання холодної води

2812

КП «Комунальник сервіс»

є лічильник

Централізоване постачання гарячої води

-

-

-

Водовідведення

2812

КП «Комунальник сервіс»

є лічильник

Централізоване опалення

-

-

-

Електропостачання

1-11-110

Шполянський РЕМ

є лічильник

Вивезення побутових відходів

2812

КП «Комунальник сервіс»

 

 

 

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов'язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

4  травня 2015 р.

__________________
(підпис)

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Прес-служба Шполянської міської ради