Децентралізацію влади планують розпочати з добровільного об‘єднання територіальних громад

Адміністративно–територіальна реформа назріла вже давно, адже по Україні дуже багато населених пунктів, в яких кількість населення від ста до півтисячі мешканців.

При цьому в таких населених пунктах існують сільські ради, з відповідним апаратом чиновників, а також школи, медичні пункти та інші об‘єкти соціальної інфраструктури, на утримання яких не вистачає банального – грошей. За відсутності належного фінансування таких закладів, про якість послуг, які надаються в них, важко і  мову вести, не кажучи вже про матеріальне утримання та заохочення тих, хто там працює. Тож, за фатальним збігом обставин, саме зараз, в цей скрутний для держави час, і постало питання,  що робити з такими населеними пунктами?

Першим кроком у вирішенні даної проблеми було прийняття Верховною Радою України 5 лютого 2015 року Закону України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад». Мета даного закону -  формування самодостатніх територіальних громад, з визначеною територією, матеріальними та фінансовими ресурсами, розвинутою соціальною інфраструктурою, і спроможними виконувати функції органів місцевого самоврядування на належному рівні.

Даним законом передбачено, що:

  • суб‘єктами добровільного об‘єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст;
  • адміністративним центром об‘єднаної територіальної громади визначається неселений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об‘єднаної територіальної громади;
  • добровільне об‘єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів, як сільської, чи міської місцевості;
  • найменування об‘єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром;
  • ініціатором добровільного об‘єднання територіальних громад, може бути сільський, селищний, міський голова, не менше третини депутатів від загального складу відповідної ради, члени самоорганізації населення відповідної території, за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади;
  • рішення про добровільне об‘єднання територіальної громади приймається сесією відповідної ради після обов‘язкового проведення громадського обговорення даного питання; 
  • рішення ради, щодо добровільного об‘єднання територіальних громад, подаються  до обласних державних адміністрацій для надання висновку, щодо відповідності прийнятих рішень Конституції України та законам України, а також для їх затвердження;
  • Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада, приймає рішення про утворення об‘єднаної територіальної громади та призначає перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об‘єднаної територіальної громади та відповідного сільського, селищного, міського голови;
  • держава здійснює фінансову підтримку добровільного об‘єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об‘єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури, згідно з планом соціально – економічного розвитку такої територіальної громади;
  • організаційну підтримку та інформаційно–просвітницьке сприяння добровільному об‘єднанню територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

Даним законом також вводиться таке поняття, як староста села, селища, який є посадовою особою місцевого самоврядування, обирається згідно до закону, є членом виконавчого комітету ради об‘єднаної територіальної громади за посадою, та представляє інтереси жителів села, селища в органах сільської, селищної, міської ради.

Даний закон не дає відповідей на питання, в які часові рамки має відбутися об‘єднання територіальних громад, і що буде, якщо об‘єднання не відбудеться взагалі. Також не відомо, як цей закон вплине на чергові вибори до місцевих рад, що, відповідно до Конституції України, повинні відбутися вже цієї осені, адже не зрозуміло, чи вибори повинні відбутися до новостворених об‘єднаних територіальних громад, чи до існуючих органів місцевого самоврядування.  Закон ще «сирий» і щоб він запрацював  Кабінету Міністрів України потрібно докласти чимало зусиль, зокрема, в трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом, забезпечити прийняття нормативно – правових актів, передбачених ним, привести у відповідність свої нормативно – правові акти, акти міністерств та інших органів влади у відповідність із цим Законом.

Примірну модель обєднання громад Шполянського району читач може подивитися на представленій карті. Поки що, модель об‘єднаних територіальних громад - це лише теорія, і запитань на цю тему більше, ніж відповідей. Якою ж буде реалізація цього закону покаже час. Та вже зараз є зрозумілим, що ми на порозі чергових змін, і маємо сподіватися, що ці зміни будуть лише на краще.

Володимир Коваленко, провідний спеціаліст-юрист Шполянської міської ради